Bezpečnostní poradenství

U každého potencionálního zákazníka je vždy zásadní otázkou, jakým způsobem je ochrana osob, majetku a informací organizována a zajištěna. Vždy doporučujeme provedení bezpečnostní analýzy, která objektivně prověří skutečný stav a je zásadním východiskem pro návrh možného řešení.

V rámci poradenství poskytujeme:

 • zpracování komplexní bezpečnostní politiky organizace
 • návrh komplexního bezpečnostního systému
 • zpracování bezpečnostních analýz a projektů
 • aplikace systému ochrany utajovaných informací
 • audit bezpečnostního systému
 • audit ochrany utajovaných informací
 • audit ochrany osobních údajů
 • audit bezpečnosti informačních systémů
 • bezpečnostní vzdělávání a školení
 • krizové řízení
 • havarijní plánování
 • zajištění realizace bezpečnostních projektů metodou systémové integrace