Detektivní služby a vyšetřování

Svým klientům poskytujeme komplexní detektivní a vyšetřovací služby. Tyto specifické činnosti provádí zkušení profesionálové a to s důrazem na kvalitní práci se zachováním vysokého stupně diskrétnosti. Tyto služby jsou využívány především fyzickými a právnickými osobami, advokátními kancelářemi, finančními společnostmi nebo pojišťovnami.

 

Jedná se například o činnosti jako zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní materiál před správním orgánem nebo soudem, hledání majetku a osob, prověřování stavu fyzických nebo právnických osob, zjišťování informacích týkajících se např. jejich majetkových poměrů, vazeb a kontaktů, zjišťování informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, zjišťování protiprávních jednání ohrožující např. obchodní tajemství atd.