Ochrana proti odposlechům

Rizika a hrozby spojené s problematikou ochrany proti odposlechu jsou u mnohých organizací a firem součástí standardních bezpečnostních opatření.

Důvodem je velmi rychlý vývoj moderních technologií, který se samozřejmě dostává i do oblasti zločinu a pachatelé k přípravě a organizaci trestné činnosti využívají dostupných technologií, zejména elektronických a telekomunikačních prostředků.

Podcenění těchto rizik může mít za následek nejen ztrátu soukromí ale také nenavratitelné ztráty a škody. Proto našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby ochrany v této oblasti.